Privacy

Jouw Privacy

Bestevergelijk.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bestevergelijk.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 

Hoe gebruikt Bestevergelijk.nl jouw gegevens?

Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In sommige gevallen zijn wij verantwoordelijke voor de verwerking en in geval van doorverwijzing naar de website van de aanbieder, worden jouw gegevens verzameld en verwerkt volgens hun privacy- en cookieverklaringen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Via onze website heb je de mogelijkheid om voor de verschillende producten en diensten een vergelijking te maken en/of over te stappen: energie, zorgverzekering, dating, vakantie, internet & tv, sim-only en telefoon abonnementen. Voor ieder van deze producten werken wij samen met een externe partner die je aanvraag doorstuurt naar de aangesloten aanbieder(s). Wij hebben hierin uitsluitend een bemiddelende rol.

Actief verstrekte gegevens

Verstrekking aan derden
Indien je ervoor kiest om diensten of producten af te nemen van één van de aanbieder, verstrek je jouw gegevens rechtstreeks aan de betreffende aanbieder via een geautomatiseerde koppeling op onze website. Wij slaan je gegevens niet op en kunnen ze ook niet inzien.

E-mail en nieuwsbrief
Registratie op de Website (en het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden) houdt in dat je akkoord gaat met het, op regelmatige basis, ontvangen van nieuwsbrieven en e-mails van Bestevergelijk.nl. 
Iedere nieuwsbrief bevat tevens een link waarmee je je kunt afmelden. 

Bewaartermijn
De door jou actief aan ons verstrekte gegevens zoals je email, zullen wij niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Je kunt op ieder moment aangeven, dat je je email wilt verwijderen. 

Passief verstrekte gegevens

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden d.m.v. Google Analytics om statistische analyses met betrekking tot de website te kunnen maken.
Onder algemene bezoekgegevens worden onder andere verstaan het IP-adres van je computer, het tijdstip van het bezoek en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt.

Gebruik van cookies
De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij transacties registreren.

Bewaartermijn
Wij bewaren passief verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures zoals het gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), waarmee alle informatie tussen jou en de website worden afgeschermd.

Vragen over privacy?

Eventuele vragen kan verstuurd worden naar info@mob-com.nl. Wij zullen je vragen zo snel mogelijk beantwoorden!

Wij houden van vergelijken!

Koop altijd wat bij jou past 🙂